• Khadiravaṇatārā

 • 1. Pravīratārā

 • 2. Candrakāntitārā

 • 3. Kanakavarṇatārā

 • 4. Uṣṇīṣavijayatārā

 • 5. Hūṃsvaranādinītārā

 • 6. Trailokavijayatārā

 • 7. Vādipramardakatārā

 • 8. Mārasūdanāvaśitottamadatārā

 • 9. Varadatārā

 • 10. Śokavinodanatārā

 • 11. Jagadvaśī cipannirbarhaṇatārā

 • 12. Kalyānadatārā (Maṅgalalokatārā)

 • 13. Paripācakatārā

 • 14. Bhṛkuṭītārā

 • 15. Mahāśāntitārā

 • 16. Rāganiṣūdanatārā

 • 17. Sukhasādhanatārā

 • 18. Sitavijayatārā

 • 19. Duḥkhadahanatārā

 • 20. Siddhisaṃbhavatārā

 • 21. Paripūraṇatārā

You may support these thangka art preservation projects of 21 Tara by using the PayPal button below. Thank you for your support. Please contact mangalamstudio8@gmail.com if you have any question.

btn_donate_LG

© MANGALAM

Dharmalaya DBA Sakya Institute for Buddhist Studies is a 501© (3) not for profit religious organization. Charitable donations are tax-deductible to the fullest extent of the law.